top of page
toila_kondimine_empty.jpg

Tegevustoetus

Tegevustoetus Toila vallas

Mittetulundusliku tegevuste toetuse taotlemise kord ja vormid. 31. oktoobril 2018. aastal kinnitas Toila Vallavolikogu Toila valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise korra. Toetust antakse kultuuri-, spordi- ja noorsootöö, külaliikumise, seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse, keskkonnakaitse, turvalisuse, religiooni ja tervise edendamiskes ning muude kogukonna jaoks vajalike teenuste arendamiseks ja korraldamiseks.

Toetuse andmise eesmärk on valla avalikes huvides tegutsevate ja valla elanikele suunatud vabaühenduste tegevuse toetamine ning erinevate huvigruppide vaba aja sisustamise võimaluste mitmekesistamine.

Mittetulunduslikku tegevust toetatakse vastavalt volikogu poolt eelarves kinnitatud rahalistele vahenditele ning toetus jaguneb kolmeks eri liigiks:

1) tegevustoetus

2) projektitoetus

3) ürituste toetus

Rohkem infot vaata siit

bottom of page